• 0936 006 058
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khóa học lập trình php nâng cao

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Thời lượng:  8  buổi
BUỔI 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP (OOP)

1. Tổng quan về hướng đối tượng và các tính chất, biết cách áp dụng (tính kế thừa, tính che giấu thông tin, tính trừu tượng, tính đa hình)
2. Cách viết và khởi tạo 1 class, cách khai báo thuộc tính, các phương thức trong class, cách gọi hàm từ class cha
3. Nắm được khái niệm constructor, destructor
4. Phân biệt được các từ khóa static, self, this

 

BUỔI 2: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP (OOP) - TIẾP

5. Biết cách sử dụng autoload các class, type hinting
6. Biết được các hàm trợ giúp trong việc quản lý và sử dụng các class.
Ví dụ: class_alias(), class_exist(), get_class(), get_class_methods()...
7. Biết được cách áp dụng interface, abstract class vào các bài toán cụ thể
8. Biết cách tổ chức code theo các class

BUỔI 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP – CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO

Inheritance
- Tính kế thừa trong PHP
- Biết cách sử dụng tính kế thừa trong PHP để tái sử dụng code
- Biết được cách gọi các hàm thuộc class cha
- Hiểu được khái niệm Late Static Binding

BUỔI 4: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP – CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO

Interfaces vs Abstract classes
- Tổng quan về Interface và abstract class
- Biết cách implement nhiều interface
- Hiểu được sự khác nhau giữa interface và abstract class
- Biết được khi nào dùng interface, khi nào dùng abstract class
- Hiểu được namespace là gì? cách khai báo namespace, cách sử dụng các class thuộc namespace khác.
lambda và closure
- Biết cách sử dụng lambda và closure trong PHP

BUỔI 5: MÔ HÌNH MVC (MODEL-VIEW-CONTROLLER)

1.Giới thiệu tổng quan mô hình MVC
2.Lý do nên lựa chọn mô hình MVC
3.Demo ứng dụng

BUỔI 6+7: THỰC HÀNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THEO MÔ HÌNH MVC ĐẦU TIÊN

1. Vận dụng được kiến thức MVC Thực hành vào bài toán thực tế
2. Xây dựng Model
3. Xây dựng Controller
4. Xây dựng View
5. “Ghep” code Xây dựng ứng dụng đầu tiên theo mô hình MVC

BUỔI 8+10: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CÓ SỬ DỤNG CSDL THEO MÔ HÌNH MVC (NÂNG CAO)

- Biết ứng dụng kiến thức đã học về Database để tương tác đến CSDL và xây dựng các phương thức cần thiết có liên quan đến CSDL như: kết nối CSDL, tạo truy vấn, thực hiện truy vấn, lấy dữ liệu trả về dưới dạng mảng, dạng đối tượng… Theo mô hình MVC

BUỔI 11: THỰC HÀNH HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG THEO CẤU TRÚC MVC

- Xây dựng được MiniProject dựa trên cấu trúc MVC

[ PHẦN 5: LÀM VIỆC VỚI FRAMEWORK LARAVEL ]
Thời lượng:  9 buổi
BUỔI 1: GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI LARAVEL

1. PHP Artisan
2. Migration + Seeding
3. Routing

BUỔI 2: SỬ DỤNG MÔ HÌNH MVC TRONG LARAVEL

1. Controller
2. Model – Eloquent – Xử lý Relationship
3. View – Blade View

BUỔI 3: XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG TRONG LARAVEL

1. Helper Function và sử dụng các thư viện ngoài (bên thứ 3)
2. Authentication

BUỔI 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

1. Layout
2. Form và các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete)
3. Upload file và quản lý tùy theo mức độ mở rộng
4. View Composer

BUỔI 5: WEBSERVICE RESTFUL API, TÍCH HỢP PLUGIN, API

1.Nắm được cách sử dụng RESTful API trong việc thiết kế API cho ứng dụng web

2. Tích hợp các plugin; API (Facebook, Google, Twitter...), tư vấn ..vào website.
3. Tích hợp editor vàotrang Web (FCKEditor)BUỔI 6: Lệnh điều khiển if

BUỔI 6: TỐI ƯU HÓA WEBSITE, UPLOAD LÊN HOST
BUỔI 7: SUPPORT, HỖ TRỢ HOÀN THIỆN DỰ ÁN CUỐI KHÓA - BẢO VỆ PROJECT
BUỔI 8: SUPPORT, HỖ TRỢ HOÀN THIỆN DỰ ÁN CUỐI KHÓA - BẢO VỆ PROJECT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kết thúc khóa học lập trình PHP Fullstack học viên sẽ:

- Làm chủ kiến thức về lập trình web với php cơ bản, PHP nâng cao.

- Nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn CSDL trong MySQL.

- Có khả năng phát triển các ứng dụng web trên nền tảng ngôn ngữ PHP

- Thành thạo cách triển khai ứng dụng web sử dụng Framework Laravel .

- Có đủ kiến thức để hoàn thành project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.


Công ty cổ phần Vạn Tín Việt

  • Địa chỉ : Số 326 ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Nguyễn Trãi, TP Hà Nội
  • Hotline:0936 006 058 - 024 6288 1996
  • Email: contact@softway.vn
  • Website: www.softway.vn

Hotline tư vấn 24/7 :0936 006 058

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi dùng uy tín của mình để cam kết đem tới cho khách hàng dịch vụ tiết kiệm và uy tín nhất tại Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về email: contact@softway.vn hoặc liên hệ trực tiếp hotline:0936 006 058

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

0936.006.058
0936.006.058